Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.connectned.nl) van ConnectNed. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

ConnectNed spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie inclusief de getoonde prijzen en het aanbod van relevante content volledig en juist is, daarentegen kan ConnectNed niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie of prijsinformatie die middels deze website gevonden wordt. ConnectNed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

ConnectNed-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van ConnectNed liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van ConnectNed. ConnectNed is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

ConnectNed
Scroll naar boven