ConnectNed B.V. privacy beleid & gebruiksvoorwaarden

ConnectNed streeft naar een zo groot mogelijk gebruiksgemak voor haar klanten. Wij nemen uw privacy zeer serieus, maar voor een juiste werking van onze systemen hebben we een aantal gegevens van u nodig. In dit document kunt u lezen hoe we uw gegevens gebruiken.

1    ConnectNed

De verantwoordelijke autoriteit voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming is ConnectNed . Bent u het niet eens met de manier dat ConnectNed omgaat met uw gegevens? Neem dan  contact op met:

 

ConnectNed

De Smalle Zijde 15

3903 LM Veenendaal

E-mail: info@connectned.nl

Tel: +31 (0) 85 0509 500

2    Definities

Website

De website van ConnectNed (www.connectned.nl)

Laadpas

De door ConnectNed bij het afsluiten van een Backoffice Abonnement van een Laadpaal geleverde laadpas, alsmede een door de Klant extra aangekochte laadpas, die toegang biedt tot het gebruik van één of meer Laadpalen. Hiermee wordt ook bedoeld Keyfob (sleutelhanger) met dezelfde functionaliteit als een laadpas.

3    Het gebruik van de website

Het gebruik van onze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden en beperkingen:

Door deze site te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die deze biedt, aanvaard u deze voorwaarden. Het materiaal op onze Website is bedoeld voor algemene informatie en kan zonder kennisgeving worden herzien. Voor het ontwikkelen en creëren van inhoud voor de Website maakt ConnectNed gebruik van bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd. ConnectNed kan echter niet instaan voor  de juistheid, volledigheid of actualiteit van de gepresenteerde informatie, of de foutloze werking en/of ononderbroken werking van de Website. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de gepresenteerde informatie.

De gepresenteerde informatie is niet bedoeld als vervanging voor deskundig advies. Zonder verificatie of meer gedetailleerd advies is het gebruik van de gepresenteerde informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De gebruiker van deze website mag de informatie niet overdragen, vermenigvuldigen of verspreiden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Als u via deze website een pagina van een derde raadpleegt (de zogenaamde “link”), vertelt ConnectNed u dat deze informatie is verstrekt door de derde partij die op de betreffende pagina is genoemd. ConnectNed is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie op de websites van derden.

4    Privacyverklaring

ConnectNed hecht veel waarde aan een zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden daarom met de nodige zorg en aandacht verwerkt en beschermd. Hierbij houd ConnectNed rekening met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. ConnectNed is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In de deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens ConnectNed verzamelt en gebruikt en voor welke doeleinden. In de volgende verklaring over de gegevensbescherming wordt uitgelegd welke gegevens op onze websites worden verzameld en welke gegevens ConnectNed ook verwerkt.

5    Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die ofwel direct over u als persoon gaan, of naar u als persoon te herleiden zijn. Dit is bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens en alle andere gegevens die u met ons deelt wanneer u zichzelf registreert en een account aanmaakt bij ConnectNed. Dit kan zijn omdat u een laadpaal in eigendom hebt die gekoppeld is met het ConnectNed Backoffice, of omdat u een ConnectNed laadpasabonnement hebt afgenomen.

ConnectNed verzamelt ook statistische gegevens, bijvoorbeeld tijdens het bezoek aan onze Website. Deze gegevens kan ConnectNed niet aan uw persoon koppelen en zijn daarom ook niet inbegrepen. Dit zijn bijvoorbeeld statistieken over bezoeken aan een specifieke pagina.

Andere gegevens die ConnectNed verzamelt zijn laadgegevens. Bijvoorbeeld als u uw elektrische auto laadt met de ConnectNed laadpas en als uw laadstation wordt gebruikt door uzelf of iemand anders (derde partij). Deze laatste hangt af van het type laadstation,    of deze is opengesteld voor publiek gebruik.

Gegevens verzamelen en verwerken

ConnectNed ontvangt, bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die door u zijn verzonden bij het bezoeken en gebruiken van de ConnectNed website en aanverwante diensten, of als het duidelijk is dat de gegevens feitelijk voor ConnectNed bestemd zijn. Bij het  invullen van een formulier op de website, zoals een contractaanvraag, of het versturen van een e-mail aan ConnectNed, worden de gegevens die u met ConnectNed deelt zo lang als nodig is bewaard, zodat ConnectNed deze kan verwerken en een reactie kan geven  op uw (aan)vraag.

ConnectNed verzamelt, afhankelijk van het ingevulde formulier, de volgende gegevens:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens (indien noodzakelijk voor dienstverlening);
 • Gegevens over activiteit op de Website;
 • Gegevens over activiteiten op websites anders dan ConnectNed (in het geval  dat ConnectNed onderdeel uitmaakt van een advertentienetwerk);
 • IP-adres;
 • Gebruikersnaam en wachtwoord van ConnectNed account;
 • Laadgegevens van de laadpas en/of laadpaal die gekoppeld is met ConnectNed en aan jouw account.

Toegang tot gegevens

Personeelsleden die behoren tot de HR-, Marketing-, Finance-, en Sales-afdeling hebben toegang tot persoonsgegevens, alsmede personeelsleden in vergelijkbare functies werkzaam bij de ConnectNed dealer die aan uw account gekoppeld is.

5.1   Waarom verzamelt ConnectNed gegevens?

ConnectNed verzamelt gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het sluiten en onderhouden van overeenkomsten tussen u en ConnectNed;
  • Wanneer u geen overeenkomst met ons hebt maar wel een laadpunt van ConnectNed gebruikt voor het opladen van uw elektrische voertuig, verzamelt ConnectNed uw laadgegevens om de betaling te verrichten aan de Mobility Service Provider waar u een laadpasabonnement mee hebt afgesloten;
  • Verwerking van uw betaling of betalingsverplichting;
  • Registratie en allocatie van energieverbruik van laadstations;
  • Verzenden van de ConnectNed nieuwsbrief;
  • Contact met u opnemen voor het uitvoeren van onze services;
  • Informeren over veranderingen in de diensten en producten van ConnectNed;
  • Om de bestelde producten en diensten aan u te leveren;
  • Gebruik van de Website en voor links naar websites van derden via de ConnectNed  Website;
  • ConnectNed analyseert het gedrag van bezoekers op de ConnectNed Website, zodat de Website verbetert wordt en bied u een persoonlijke advertentie voor onze producten en diensten aan;
  • ConnectNed gebruikt uw gegevens ook voor markt- en klanttevredenheidsonderzoek. Natuurlijk gebruikt ConnectNed dit anoniem voor  statistische doeleinden en alleen voor ConnectNed. Antwoorden op enquêtes worden niet doorgegeven aan derden of gepubliceerd. ConnectNed gebruikt en  verwerkt uw persoonlijke gegevens voor markt- en klanttevredenheidsonderzoekdoeleinden;
  • ConnectNed verwerkt uw gegevens als dit op grond van wet- of regelgeving  vereist is. Bijvoorbeeld informatie die ConnectNed nodig hebben voor de eigen belastingaangifte.

5.2   Registreren

Bezoekt u de ConnectNed Website? Dan verzamelt en verwerkt ConnectNed deze gegevens. ConnectNed doet dit om onze services aan te kunnen bieden en te verbeteren. Daarnaast kan ConnectNed u blijven informeren over onze diensten, nieuws en producten die voor u van  belang kunnen zijn.

Als u ons een e-mail stuurt of op andere wijze schriftelijk communiceert, kan ConnectNed berichten bewaren zodat ConnectNed het kan verwerken en een antwoord terug kan sturen.

Registreer u uzelf via een van de ConnectNed registratieformulieren? Dan vraagt ConnectNed om enkele persoonsgegevens achter te laten (bijvoorbeeld naam, e-mail, telefoon). Deze  gegevens heeft ConnectNed nodig zodat we u kunnen identificeren en uw aanvraag kunnen behandelen.

Informatie die u met ons deelt kan worden gebruikt om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld voor een aanbieding, actie, nieuwsbrieven en andere informatie over ConnectNed diensten en producten die interessant voor u kunnen zijn, tenzij u bij ConnectNed aangeeft dat u geen aanbiedingen van ConnectNed wenst te ontvangen. Dit kunt u aangeven  door contact op te nemen via info@ConnectNed.nl.

ConnectNed zal de Website niet gebruiken om speciale gegevens te verzamelen, zoals  informatie over politieke opvattingen, ras, religieuze overtuigingen, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken.

5.3   Nieuwsbrief

Wenst u geen nieuwsbrief van ons te ontvangen? Schrijf u dan uit via de uitschrijflink in  de nieuwsbrief.

5.4   Mijn ConnectNed Account

Hebt u een van de ConnectNed abonnementen afgesloten? Dan krijgt u toegang tot de beveiligde Mijn ConnectNed (www.klant.ConnectNed.nl) omgeving. De toegang is met een wachtwoord beveiligd, na aanmelding ontvang u uw persoonlijke inloggegevens op het e-mailadres dat u bij   de registratie hebt ingevuld. In uw persoonlijke Mijn ConnectNed account kunt u, afhankelijk van het gekozen abonnement, verschillende gegevens bekijken. U gaat ermee akkoord deze persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te houden, en deze niet    toegankelijk te maken voor onbevoegde derde partijen. ConnectNed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik van wachtwoorden.

5.5   Derde partijen

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden doorgegeven aan derden of op andere wijze worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de contractverwerking, het gebruik en het verbeteren van de Website, als u ons toestemming hebt gegeven of als dit wettelijk verplicht is. In het kader van de verwerking van gegevens, ontvangt de hosting provider alleen de nodige gegevens voor het verwerken van de dienst. De verstrekte gegevens mogen alleen gebruikt worden door ConnectNed serviceproviders om hun taak te volbrengen. Elk ander gebruik van de informatie is niet toegestaan en  wordt niet uitgevoerd door een van de ConnectNed serviceproviders.

Als ConnectNed een derde partij gebruikt voor gegevensverwerking zal u een  gegevensverwerkingsovereenkomst afsluiten met deze derde partij.

5.6   Bewaren van gegevens

ConnectNed houd de volgende bewaartermijn aan:

 • Persoonsgegevens die ConnectNed ontvangt nadat u bij ons geregistreerd bent  bewaart ConnectNed zo lang als u een account bij ConnectNed heeft. U heeft een account als u gebruik maakt van een laadpaal- of laadpasabonnement van ConnectNed. Indien het account is opgezegd wacht ConnectNed 4 maanden voordat het de gegevens verwijderd. Deze termijn is noodzakelijk omdat operators tot 3 maanden na datum nog laadsessies in rekening kunnen brengen.
  • Gegevens via onze social mediakanalen bewaart ConnectNed  maximaal 24  maanden.
  • Gegevens die via de website worden geregistreerd bewaart ConnectNed maximaal   48 maanden.

5.7   Gegevens opvragen

In het kader van dataportabiliteit kunt u altijd uw gegevens inzien en opvragen:

 • Als u een ConnectNed account hebt omdat u een abonnement voor een  laadpas of laadpaal hebt afgesloten kunt u al uw persoonlijke gegevens in uw account inzien en wijzigen.
  • Als u op de ConnectNed Website een formulier invult bewaart ConnectNed deze gegevens op  onze beveiligde server. Wilt u gegevens opvragen? Stuur dan een mail naar info@ConnectNed.nl

6    Cookies

6.1   Wat is een Cookie?

Wanneer u onze website bezoekt, slaat uw computer automatisch enkele gegevens op met behulp van een zogeheten Cookie. Daardoor word u bij een volgend bezoek via dezelfde computer automatisch herkend. Cookies zorgen ervoor dat de inhoud van onze websites beter afgestemd wordt op uw wensen. Bijvoorbeeld dat uw gebruikersnaam onthouden wordt zodat u die niet steeds hoeft in te voeren. Als u

niet wilt dat er cookies worden gebruikt, dan kunt u in de browser ‘cookies off’ aanvinken. Indien u de cookies accepteert, blijven zij maximaal vijf jaar in je computer staan, tenzij deze voor die tijd verwijderd worden. Het uitzetten van cookies kan het gebruiksgemak van onze website en diensten wel beperken.

6.2   Welke cookies gebruiken we?

Bezoek u de ConnectNed Website? Dan gebruikt ConnectNed cookies om belangrijke informatie te    verzamelen (bijvoorbeeld: taalinstellingen, logingegevens, IP-adressen) zodat u makkelijker kan navigeren op onze Website.

Verder gebruikt ConnectNed cookies om niet-essentiële gegevens te onthouden, zoals gebruikersvoorkeuren. Zo kan ConnectNed uw gebruikerservaring optimaliseren. Bepaalde   cookies bevatten persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld als u op ‘Onthoud mij’ klikt tijdens het aanmelden, dan wordt dit opgeslagen door een Cookie.

De ConnectNed App gebruikt cookies om bepaalde demografische informatie te verzamelen, zoals je GPS-locatie. Deze informatie hebben we nodig om onze  diensten aan te kunnen bieden.

6.3   Toestemming

ConnectNed heeft altijd uw toestemming nodig voor het gebruiken van trackingcookies, ongeacht of dit onze cookies of cookies van derden zijn. Wilt u cookies, anders dan    de in 6.2 genoemde cookies, ontvangen op onze Website? Ga dan akkoord. Wilt u niet dat ConnectNed uw persoonsgegevens verzamelen met onze cookies? Ga dan niet akkoord.

Het is mogelijk dat ConnectNed essentiële/vereiste cookies moeten instellen, zodat ConnectNed uw  instellingen onthoud wanneer je de volgende keer de website vanuit dezelfde browser bezoekt.

We zullen er alles aan doen om de instellingen die u kiest te respecteren, maar het kan voorkomen dat niet alle cookies worden vastgelegd. Daarom raden wij aan om de Cookie-instellingen via de browser die u gebruikt te wijzigen.

6.3.1   Google Analytics

Google Analytics en Google Remarketing Analytics in (genoemd in 6.4.2) is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies, die een analyse van het gebruik van onze website door Google mogelijk maken. De informatie het gebruik van onze Website (inclusief uw IP-adres) wordt anoniem door de Cookie verzameld. Daarna wordt deze informatie overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt daarom door Google alleen in verkorte vorm verzameld, wat anonimiteit garandeert en geen conclusies over uw identiteit toestaat. In het geval van activering van IP-anonimiteit op onze website, wordt uw IP-adres door Google afgekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economie. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar afgekort. Google zal de verstrekte informatie gebruiken om uw gebruik van onze Websites te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons verdere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van websites en internet. Het IP-adres dat door uw browser wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats op basis van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van de ordergegevens.

Google zal in geen geval zijn gegevens verzamelen met andere gegevens die Google verzamelt. Door onze Website te gebruiken, stemt u in met de verwerking

van de gegevens die door Google zijn verzameld en met de hierboven beschreven wijze van gegevensverwerking en met het aangegeven doel. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door instellen in de browser te wijzigen. ConnectNed wijst er wel op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze Website volledig kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door uw Cookie gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) en het gebruik van onze Website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google downloadt, door de browserplug-in te downloaden. Ga naar deze website voor meer informatie over Google Analytics en privacy.

6.3.2   Google Analytics Remarketing

Voor het weergeven van onlineadvertenties bij een bezoek aan onze Website hebben  we een remarketing lijst. Een remarketing lijst is een verzameling trackingcookies van mensen die onze Website hebben bezocht.

Het maken van de remarketing is een van de belangrijkste stappen voor het opzetten van een remarketingcampagne, hiermee kunnen we persoonlijke advertenties op onze website aan je laten zien. Als je deze Cookie niet wilt toestaan, kan je dit afwijzen zoals vermeld in 6.3.

6.3.3   Social plugins

Op de ConnectNed website maken we gebruik van sociale media plug-ins van verschillende sociale netwerken. Hierdoor wordt het mogelijk om inhoud te delen via je social media account. De plug-ins zijn standaard gedeactiveerd op de Website en verzenden daarom geen gegevens.

Door op de knop “Sociale media inschakelen” te klikken, worden de plug-ins geactiveerd. De plug-ins kunnen uiteraard weer met één klik worden gedeactiveerd. Wanneer deze plug-ins zijn ingeschakeld, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van het respectieve sociale netwerk zodra deze een Website van onze aanwezigheid op het internet openen. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van het sociale netwerk naar uw browser verzonden en daarin door  de Website geïntegreerd.

Door de plug-ins te integreren, krijgt het sociale netwerk de informatie die u hebt opgeroepen op de bijbehorende pagina van onze website. Als u bent aangemeld bij het sociale netwerk, kunt u het bezoek aan uw account toewijzen. Als u met de plug-ins communiceert, zoals de Facebook-knop “Vind ik leuk” of een opmerking maakt, wordt de overeenkomstige informatie uit de browser rechtstreeks naar het sociale netwerk verzonden en daar opgeslagen.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door sociale netwerken, evenals uw rechten en instellingen voor de bescherming van uw privacy, verwijzen naar het privacybeleid van de respectieve netwerken of websites.

Zelfs als u niet bent aangemeld bij sociale netwerken, kunnen webpagina’s met actieve sociale plug-ins gegevens naar de netwerken verzenden. Een actieve plug-in wordt gebruikt om een cookie in te stellen met een identifier telkens wanneer de webpagina wordt geopend. Omdat uw browser de Cookie niet elke keer als u verbinding met een netwerk maakt verstuurd, kan er een profiel worden aangemaakt die websites oproept van de gebruikers die bij de ID horen. En het zou dan ook heel goed mogelijk zijn om deze identifier later aan een persoon toe te wijzen – bijvoorbeeld door later in te loggen op het sociale netwerk.

Als u niet wilt dat sociale netwerken via actieve plug-ins gegevens over u verzamelen, schakel dan de sociale plug-ins uit door de optie “Blokkeer externe cookies” in uw browserinstellingen te kiezen. Dan stuurt de browser geen cookies naar de server voor ingebedde inhoud van andere aanbieders. Met deze instelling werken echter andere functies voor het verspreiden van pagina’s mogelijk niet, behalve de plug-ins.

6.4 Derde partij Cookies

ConnectNed gebruikt cookies van derden. Momenteel gebruikt ConnectNed:

 • Google Analytics door Google Inc. dit om ConnectNed te helpen bij het volgen van het ConnectNed websiteverkeer;
  • Twitter, Facebook, LinkedIn en Google+ om eenvoudig in te loggen als u ConnectNed op die platforms wilt volgen, onze sociale stream wilt volgen of inhoud  van onze website met derden wilt delen;
  • Hotjar als feedbacktool om het gedrag van gebruikers bij te houden en de prestaties van websites te verbeteren;

6.5 Links van derden

De Website en applicaties kunnen knoppen, widgets of inhoud bevatten die linken naar diensten en/of websites van derden, bijvoorbeeld Twitter en Facebook. Deze derden kunnen u cookies aanbieden. ConnectNed heeft geen controle over de verspreiding van deze cookies van derden en kunnen geen cookies van die sites blokkeren.

Raadpleeg voor meer informatie over deze cookies van derden de relevante website van derden voor meer informatie.

7. Bescherming van privacy en wachtwoorden

ConnectNed past strikte gegevensbeschermingsprocedures toe, bijvoorbeeld om ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens te voorkomen. We maken gebruik van veilige verbindingen waardoor alle persoonlijke informatie tussen u en de ConnectNed Website wordt beschermd tijdens opname. Gegevens die niet langer nodig zijn, worden verwijderd. U kunt zelfs om  wijziging of verwijdering van gegevens vragen (zie hieronder). Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Heeft u het idee dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen zijn van misbruik, of wilt u meer informatie over de beveiliging van door ConnectNed verzamelde persoonsgegevens? Neem dan contact met ConnectNed op via de onderstaande gegevens.

8. Onderzoek en correctie van uw persoonlijke gegevens

Vragen over onze privacyverklaring en/of vragen over correctie (of verwijdering) van jouw persoonlijke gegevens kunnen gestuurd worden naar:

ConnectNed

De Smalle Zijde 15

3903 LX Veenendaal

E-mail: info@ConnectNed.nl

Tel: +31 (0) 85 0509 500

Kamer van Koophandel: 82139709

9. Wijzigingen van gebruiksvoorwaarden en privacy beleid

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen in de toekomst gewijzigd worden zonder dat daar kenbaarheid aan wordt gegeven. Daarom adviseren we om de voorwaarden regelmatig te checken. Belangrijke wijzigingen zal ConnectNed extra onder de aandacht brengen op de website zodat ConnectNed u op de hoogte kan stellen. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden waartoe toegang kan worden verkregen via koppelingen op deze website.

Op deze Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die kunnen ontstaan met betrekking tot deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

10. Auteursrecht

Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden aan ConnectNed B.V. Het is niet toegestaan  informatie van deze website over te nemen, te kopiëren, anderszins te vermenigvuldigen en of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ConnectNed B.V.

ConnectNed
Scroll naar boven